Tariff

Ffioedd 2019

Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Medi, Hydref (ffi y noson) yn cynnwys trydan

Tymor tawel: nid yn cynnwys gwyliau ysgol

Carafan, pabell trelar, cartref modur + 2 berson (a phabell ar safle gyda trydan) – £17.00

Pabell + 2 berson – £15.00

Arhosiad dim ond 1 noson – £19.00

CYNNIG ARBENNIG: DROS 50 oed 1 WYTHNOS LLAWN YN UNIG        £90.00  Cynnig dim ar gael yn ystod y Tymor Brysur. Dim ond ar gael ar gyfer 2 o bobl y dau dros 50 oed mewn un uned am wythnos

Gorffennaf, Awst, Penwythnosau Gwyliau Banc, Gwyliau Ysgol (ffi y noson) yn cynnwys trydan

Tymor Prysur

Carafan, pabell trelar, cartref modur + 2 berson (a phabell ar safle gyda trydan) – £21.00

Pabell + 2 berson – £21.00

Arhosiad dim ond 1 noson – £22.00

COSTAU YCHWANEGOL Y NOSON

Oedolyn ychwanegol (dros 16 oed) – £4.00

Plentyn ychwanegol (3-15 oed) – £3.00

Adlen – £2.50

Car ychwanegol – £1.00

Cwn- £1.00 yr un

CWN

Mae cwn  wedi’I caniatau cyn belled a’i bod  yn cael ei cadw ar lid drwy’r amser. Nid ydym yn caniatau mwy na dau gi i bob parti, a DIM bridau peryglus. Diolch.

Mae'r tudalen hon hefyd ar gael mewn: English